Taj Mahal är en Indisk/Afrikansk butik som bildades 1975.

Ett Familjeföretag

Taj Mahal Livs är en Indisk/Afrikansk matbutik som ligger på Kammakargatan 40 i Stockholm. Butiken startades redan 1975 av Mirza & söner. Vi började i liten skala med att sälja Basmatiris. Idag kan man hitta Basmatiriset nästan överallt, men 1975 var det få som kände till det. Inom kort började vi även sälja diverse matvaror från olika delar av världen, men främst från Indien och Sydostasien.

Före mitten av 70-talet var det svårt att hitta Indiska kryddor/matvaror och annan utländsk mat på svenska butikshyllor och det visade sig att det faktiskt fanns ett behov av det, både bland svenskar och invandrare från Indien/Pakistan/Bangladesh. I början gick det trögt som väntat, då ingen i familjen hade någon som helst erfarenhet av att bedriva butik, men efter en del mindre bakslag började butiken bära sig själv.

Man kan lätt tro att Taj Mahal Livs är en butik för indier bosatta i Sverige men faktum är att nästan 70 % av våra kunder är infödda svenskar och många av dem har kommit i kontakt med indisk mat på resande fot. Under årens lopp har vi utökat sortimentet samt byggt om butiken lite. Tack vare våra många trogna kunder i Stockholm och runt om i landet har vi haft glädje och energi att driva butiken vidare så pass länge. Idag är det en ny era men det är samma familj och 3:e generationen som driver butiken och vi fortsätter att utveckla den med en nätbutik.

Våra Grundpelare